Månedlige arkiver: februar 2023

Håkon Helgøy Besøker Ulsteinvik Bedehus 3-5 mars

.Komande helg får Ulsteinvik bedehus besøk av Håkon Helgøy. Fruktbonden frå Helgøy i Ryfylke er mykje brukt som forkynnar, og han har hatt fleire tillitsverv i kristent misjonsarbeid gjennom fleire år. Denne gongen vil han tale over temaet: Vi vil gjerne sjå Jesus.

På fredagskvelden vil også Margot og Harry Andersen synge. Laurdag vil Gro Hofseide synge. Etter deltaking på ein evangelisk aksjon i Vardø er ho tilbake på Sunnmøre .Denne kvelden blir det også servering. 5.mars blir det søndag 11. Denne formiddagen blir det søndagskule i peisestova under talen, nattverd og servering til slutt. Vi ønsker alle vel møtt til samlingane i Ulsteinvik bedehus.

3.mars Fredag kl.19.30: Håkon Helgøy talar. Song av Margot og Harry Andersen.

4.mars Laurdag kl.18.00: Håkon Helgøy talar. Song av Gro Hofseth. Servering.

5.mars Søndag kl.11.00: Håkon Helgøy talar. Servering. Søndagskule. Nattverd.

Velkommen

Nattverdmøte

Nattverdmøtet på måndag 20.februar blir flytta til  kl.11.00 på
formiddagen, ikkje på kvelden.

Måndag 20.februar 11.00(ikke kl.19.30) Nattverdmøte

velkomne

Årsmøte Ulstein Indremisjon

Nå på Laurdag den 11.februar kl.18.00 er det årsmøte i Ulsteinvik Indremisjon. Andakt ved Odd Asbjørn Nybø. Servering.

Vil du gi gave til Ulsteinvik Indremisjon?

Sjekk linken under:

Fast givarteneste