Månedlige arkiver: november 2015

Søndag 11 med glimt frå Kinaregionen

2.advent       youtian-43_lightbox     skolebarn-2_lightbox

Så var adventstida her, med korte dagar, men med forventningar fram mot ei ny julehøgtid.     Vi inviterer deg til samling den 2.søndag i advent. Det blir siste » Søndag 11″  i dette året.

Talar på møtet er Oscar Nordbø, og vi får høyre nytt frå arbeidet i Kinaregionen. NLM starta arbeidet i Kina i 1891. I denne delen av Asia har NLM arbeid i Kina, Hong Kong, Macao og Taiwan. Nasjonale kyrkjer er etablert og NLM sine utsendingar er ein del av dette arbeidet.

Det blir både barnemøte og nattverd denne søndagen. Inviter nokon med deg og kom !

 

Møteaksjon på bedehuset 10-22.november

Vi inviterer DEG til 2 vekers møteaksjon på bedehuset no i november. Talarane er songevangelist Per Tveten og Lars Egil Fredriksen.

LarsEgil_Fredriksen                           Per_Tveten       

Per har vore i Ulsteinvik før. Han har reist som songevangelist heile sitt vaksne liv og reiser no på landplan for hovudstyret i NLM. Han har gitt ut fleire CD-ar, både åleine og saman med kona si. No kjem han hit saman med Lars Egil, ein ung forkynnar frå Hobøl. Han ynksjer å formidle noko av dette med «evigheten og evighetsalvoret».

Møta blir slik:

  • Tysdag t.o.m fredag kl 19.30; begge veker.
  • Søndag 15.11 kl 19.30 og søndag 22.11 kl 11.00:  » Søndag 11″ med barnemøte og mat.

Alle vel møtt og inviter gjerne nokon med deg på møta !

Arr: Ulsteinvik NLM             

Søndag 11- ved KRASP Sør

Søndag 8.november får bedehuset flott besøk på søndagsmøtet. Det er koret KRASP Sør som har øvingshelg på Rjånes, og som tek turen til Ulsteinvik. Koret har medlemmer frå indre og søre Sunnmøre og har 4 øvingshelgar i året, og songarane er i alderen 6.-8.klasse. Hovudleiar er Ole Os, og han har med seg eit flott team med unge og eldre leiarar denne dagen.

KraspS_2015

Steffen Stensland, nytilsett som områdearbeidar for NLM Ålesund og omland, skal halde andakt over temaet » En modig kristen». Eit viktig tema, anten ein er 5, 50 eller 75 år.

KRASP har kvart skuleår eit misjonsprosjekt som kormedlemmane samlar inn pengar til. Denne vinteren er det arbeid i Etiopia, som dei vil orientere om. Misjonsgåva på møtet går til dette prosjektet.

På samlinga 8.11 vert det ikkje eige barnemøte, og samlinga blir lagt opp til å passe for ALLE.    Vi avsluttar med mykje bollar, kaffi og kaker,

Alle vel møtt !