Månedlige arkiver: september 2018

Søndag 11 med nytt frå Aust Afrika

Foto: Eivind J Lindtjørn/ NLM

Søndag 23.september er det Steinar Dimmen som er talar på søndagsmøtet vårt. Det blir også søndagskule.

På møtet får vi høyre litt frå arbeidet i Aust Afrika der NLM samarbeider med dei evangelisk lutherske kyrkjene i Kenya og Tanzania, samt at dei driv organisasjonen Scripture  Mission.

NLM starta arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. NLM sine misjonærer har oppgåver knytta til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir då del av kyrkja sitt ordinære arbeid og vert rekna på lik linje med nasjonale medarbeidarane.

Vel møtt alle !

Norea radio besøkjer bedehuset onsdag 12.9

Onsdag kl 19.30 får vi spennande besøk på bedehuset. Det er Norea Mediemisjon som kjem ved administrasjonsleiar Martin Birkedal og Nazih Omeish fra Midtøsten .

Sentralt i møtet blir nytt frå arbeidet i Midtøsten. Nazih blir tolka frå engelsk til norsk.

Vel møtt !