Månedlige arkiver: april 2015

Misjonskveld – med glimt bak stengde dører

Onsdag 22.april kl 19.30 blir det eit litt annleis misjonsmøte på bedehuset.

Vi får besøk av ein utsending som har arbeidd fleire år i Asia, og vi får glimt inn i arbeid og utfordringar i denne regionen.

Alle vel møtt !l

Villtulipan Asia                    NLM_2-RGB