Styret for Ulsteinvik Indremisjon

Styret består av

Leiar: Ståle Tønnesen

Nestleiar: Borghild Ulstein

Sekretær: Kari Røsvik Sundgot

Styremedlem: Svein Stang

Styremedlem: Oddvar Hofseth

1.vara: Synneva Vattøy Ulstein

2.vara: Marie Langenes

3.vara: Marit Tronstad Ulstein