Månedlige arkiver: august 2016

Bibelhelg med Erik Furnes

erik furnes

Erik Furnes er generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Han vil besøke søre Sunnmøre denne helga.

Ulsteinvik Indremisjon står som arrangør av bibelhelga. Samlingane blir i Ulsteinvik bedehus, og det blir to bibeltimar fredag kveld  og to laurdag kveld, med tid mellom samlingane til samtale og enkel servering.

Erik Furnes er ein dyktig forkynnar, han var også i Ulsteinvik på påskemøter i mars i år. Styret i Ulsteinvik Indremisjon vil ønske velkommen til bibelhelg og håper at mange tek seg ein tur til Ulsteinvik bedehus ein eller fleire av desse dagane.

På søndag taler Erik Furnes på formiddagsmøtet, då blir det også søndagsskule og servering etter møtet.

Det er kjekt å møtast frå fleire bygder, og vi håper det er mange som vil lytte til det som Erik Furnes vil dele frå Bibelen.

Hjertelig vel møtt til Ulsteinvik bedehus og hausten si første bibelhelg. 

Sjå elles plakater og annonser!

Møter ved Kristen Muslimmisjon på Ulsteinvik bedehus

KMM Jubileumslogo 75 år

Kristen muslimmisjon sine møte på bedehuset blir ved kretsstyreleiar Reidar Fiske både i august, oktober og november.  I september får vi besøk av misjonær Hillebrand Dijkstra.  Han er misjonær i Senegal der han i samarbeid med Wiclyff har dreve bibelomsetjing til Saafi-saafi språket.  På novembermøtet vil vi trekke kretslotteriet og lage til ei lita lokal utlodning i tillegg til det.  Gjennom å legge opp til eit møte i månaden for Kristen Muslimmisjon håpar vi at fleire kan bli kjende med dette arbeidet og tende for å vere med å bringe evangeliet til muslimane.  For oversikt over andre møte for organisasjonen i nærområdet, kan ein gå inn på nettsida www.kmmisjon.no/moter .

  Sajinipara misjonsstasjon

Velkomne til møta på Ulsteinvik bedehus!