Møteoversikt

PROGRAM SOMMAR 2021 ULSTEINVIK BEDEHUS

Alle samlingane er i samsvar med smittevern – reglane. Utviklinga av corona- pandemien kan føre til endringar av programmet denne sommaren.

JUNI:

Onsdag 30.juni kl.19.30: Sommarkveld. Jarle Berland talar.

JULI:

Onsdag 7.juli kl.19.30: Samling om bibel og bønn.

Onsdag 14.juli kl.19.30: Sommarkveld. Ingbjørn Vingen talar. Tema: Fred
med Gud i eit reint hjarte.

Søndag 18.juli kl.11.00: Lys over land.

Onsdag 21.juli kl.19.30: Samling om bibel og bønn.

Onsdag 28.juli kl.19.30: Sommarkveld. Reidar Almedal talar.

AUGUST:

Onsdag 4.august kl.19.30: Samling om bibel og bønn.

Onsdag 11.august kl.19.30: Sommarkveld. Egil Straume talar.

Vel møtt i Ulsteinvik bedehus

Alle samlingane er i samsvar med smittevern – reglane. Utviklinga av corona- pandemien kan føre til endringar av programmet denne sommaren..

Vi må alle holde 1m. avstand og vaske hender. Husk å ta med egen sangbok.

Vi følger kommunelegen sine forskrifter om forsamlingsaktivitet.

Ulsteinvik Bedehus