Månedlige arkiver: januar 2017

Søndag 11 den 5.2 ved Steffen Stensland

Steffen Stensland. Foto: NLM/ Bård Kristian Bøe

Steffen Stensland. Foto: NLM/ Bård Kristian Bøe

Komande søndag er det Steffen Stensland som er talar på møtet. Han er frå  Fogn i Ryfylket, men bur no i Ulstein saman med kone og barn. Han har mastergrad i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole og arbeider no i kombinert stilling i Region Nordvest for NLM som områdearbeider på Sunnmøre og som fellesskapsutviklar i regionen. Vi gler oss til møte med han.

Misjonsvinduet vender seg mot Mongolia og vi får siste nytt frå arbeidet der.

Det blir som vanleg eige barnemøte i peisestova og samlinga vert avslutta med enkel servering. Alle vel møtt !

Velkommen til Søndag 11 22.januar

Det blir » Søndag 11 » i Ulsteinvik bedehus komande søndag.
Talar på søndagssamlinga blir Solfrid Ulstein Rise.
Solfrid Ulstein Rise
Solfrid vil dele Guds ord gjennom både tale, vitnemål og song. Det blir barnesamling under talen, med opplegg for små og store barn. Som vanlig på » Søndag 11″ blir det kaffi, saft og noko å bite i etter møtet.
Vi ønsker alle vel møtt til møtet på søndag.
Ulsteinvik Indremisjon og Ulstein NLM arrangerer » Søndag 11 » , og det blir tatt opp kollekt til
Indremisjonen på søndag.
Vel møtt!

Vestborgrussen kjem til bedehuset 17.januar

Vestborgruss_2017 Skuleklasse_MN

Tysdag neste veke kjem Lars Kjetil Emblem + ei gruppe med elevar frå Vestborg vidaregåande skule til bedehuset, som del av prosjektveka dei har i regionen.

I november var 2 av elevande frå skulen på tur til landet  som ligg mellom aust og vest, og fekk møte eit mangslunge misjonsarbeidet på nært hald. Vi får høyre om reisa og inntrykka, samt få vite kva prosjekt russen i år samlar inn til.

Det er fantastisk at ungdomar tek ei veke av tida si, og reiser omkring til bygder og byar for å fortelje om misjonsarbeid, både i Mongolia og frå kvardagen på Vestborg.

Kom og møt desse unge og ver med å støtt prosjekta dei samlar inn til !

Vel møtt alle !