Vestborgrussen kjem til bedehuset 17.januar

Vestborgruss_2017 Skuleklasse_MN

Tysdag neste veke kjem Lars Kjetil Emblem + ei gruppe med elevar frå Vestborg vidaregåande skule til bedehuset, som del av prosjektveka dei har i regionen.

I november var 2 av elevande frå skulen på tur til landet  som ligg mellom aust og vest, og fekk møte eit mangslunge misjonsarbeidet på nært hald. Vi får høyre om reisa og inntrykka, samt få vite kva prosjekt russen i år samlar inn til.

Det er fantastisk at ungdomar tek ei veke av tida si, og reiser omkring til bygder og byar for å fortelje om misjonsarbeid, både i Mongolia og frå kvardagen på Vestborg.

Kom og møt desse unge og ver med å støtt prosjekta dei samlar inn til !

Vel møtt alle !