Månedlige arkiver: mars 2016

Palmesøndagsmøte for heile familien

soendagsskolebarn-fra-sumatra  Jesus-rider-palmesondag    Søndag 20.mars er det nytt » Søndag 11″ på bedehuset med påskebodskapen i sentrum for både tale og songar. Lars Kjetil Emblem kjem som talar og det vert som vanleg barnemøte i peisestova. Denne søndagen vert det også nattverd.

Misjonsvinduet vender seg denne gongen mot Indonesia. Indonesia har stor andel av muslimsk befolkning og mange av folkegruppene i landet har aldri høyrt Guds namn. NLM har arbeidd i Indonesia sidan 1975. Arbeidsoppgåvene er ulike typer bistand, der ein arbeider tett med lokalsamfunn og andre hjelpeorganisasjonar for å betre menneske sine liv og utsikter om ei betre framtid. Slik kan utsendingane vitne om Guds kjærleik gjennom måten dei lever og arbeider på. Samstundes ynskjer NLM å styrkje dei lokale kristne og motivere til misjon. NLM har eit godt  og nært samarbeid med lokale kyrkjesamfunn og høgskular. På møtet søndag får vi vite litt meir om arbeidet i Indonesia pr. d.d.

Vel møtt alle til ein fin påskesøndag på bedehuset !

Påske

Det blir møter i Ulsteinvik bedehus denne veka med tema » PÅSKE «.

påske

Talar på møta blir forkynnar Leif Nesheim. Han har vore i Ulsteinvik tidlegare, han kjem frå Bergen og har lang fartstid som forkynnar og sanger i Indremisjonsforbundet.I år er påska tidleg, påskefeiringa nærmar seg og det blir fint å lytte til forkynning og sang  som har påskebudskapet i fokus.

Møta blir kvar kveld frå torsdag til søndag. På laurdag blir også Solfrid Ulstein Rise med og syng, og det blir kaffi og noko å bite i etter møtet.

Vi ønsker alle vel møtt til gode møter som kan vere med å gi oss den » gode » og rette
påskestemninga.

 

Ulsteinvik Indremisjon arrangerer desse møta, og det blir tatt opp kollekt til Indremisjonen.

 

Vel møtt!