Påske

Det blir møter i Ulsteinvik bedehus denne veka med tema » PÅSKE «.

påske

Talar på møta blir forkynnar Leif Nesheim. Han har vore i Ulsteinvik tidlegare, han kjem frå Bergen og har lang fartstid som forkynnar og sanger i Indremisjonsforbundet.I år er påska tidleg, påskefeiringa nærmar seg og det blir fint å lytte til forkynning og sang  som har påskebudskapet i fokus.

Møta blir kvar kveld frå torsdag til søndag. På laurdag blir også Solfrid Ulstein Rise med og syng, og det blir kaffi og noko å bite i etter møtet.

Vi ønsker alle vel møtt til gode møter som kan vere med å gi oss den » gode » og rette
påskestemninga.

 

Ulsteinvik Indremisjon arrangerer desse møta, og det blir tatt opp kollekt til Indremisjonen.

 

Vel møtt!