Månedlige arkiver: januar 2019

Misjonsmøte søndag 3.2 ved Ole Os

              

Ole Audun Os er godt kjend av mange i vårt distrikt etter å hatt arbeidsplassen sin mellom unge og eldre Jesus-vener heile sitt vaksne liv. Han har vore vaksenleiar i kor i mykje meir enn 30 år, og held endå på !

Ole formidlar Guds ord på ein konkret måte og vi gler oss til å få eit nytt besøk av han.

Misjonssambandet har arbeid mange stader og i februar høyrer vi nytt frå Etiopia.                        Pr i dag er det 4 utsendingar i Etiopia som har tilknyting til region Nordvest. På møtet får vi aktuelle glimt frå arbeidet der.

Vi avsluttar samlinga med enkel servering.

Alle vel møtt !

 

Vestborgrussen gir eit handslag til Peru. Kjem du ?

Foto: Andreas Bakke/ NLM

Russeklassa ved Vestborg vidaregåande skule har denne vinteren bestemt seg for å samle inn pengar til viktige prosjekt i Peru.

I veke 3 reiser elevar saman med tilsette i NLM for å møte unge på skular, barn i barnehagar og lag, samt misjonsvener på bedehus og møtelokaler i regionen vår.

Ei gruppe elevar kjem til Ulsteinvik bedehus tysdag 15.januar kl 19.30, saman med Steinar Dimmen. Elevane vil fortelje både frå prosjekta i Peru og litt glimt frå dagane på Vestborg.

Vel møtt til ein flott misjonskveld !

Sjå også her: http://vestborgmisjon.no