MISJON  SAREPTA  BESØKER ULSTEINVIK  BEDEHUS

Laurdag 6.mai kl. 18.00 får Ulsteinvik bedehus besøk av Misjon Sarepta. Denne organisasjonen arbeider i Spania, og mange frå Sunnmøre er blitt kjent med Misjon Sarepta når dei har besøkt bibelsenteret til organisasjonen sør i Spania. I Alfas del Pi drivast bibelskule både for nordisktalande og spansktalande elevar. Gjennom året er det  tilbod om ulike leirar på senteret

Denne laurdagen får vi besøk av Hans Bergane. Han er frå Telemark, men bur no i Molde. Bergane har tidlegare vore misjonær i Bolivia, men reiser no som forkynnar i Norge. Det blir  gitt informasjon om arbeidet i fleire byar i Spania.

Hareid musikklag vil delta denne laurdagskvelden. Servering ved borda blir det også denne kvelden i Ulsteinvik bedehus.

Velkommen

PÅSKA I ULSTEINVIK BEDEHUS

Vi feirer påska til minne om Jesu død og oppstode. Dette vil vere i sentrum på samlingane i bedehuset denne påska.

Førstkomande måndag formiddag er det samling om bibel og bønn. Samtalen denne måndagen tar utgangspunkt frå Apostelgjerningane kapittel 6.

Langfredag formiddag får vi besøk av  Preben Solvang. Han har vore misjonær i Bolivia, men reiser no som ungdomsarbeidar i Norge.

 2.påskedag får vi besøk av Johannes Kleppa. Han har tidlegare vore lærar på bibelskulen i Bergen, og han har i mange år reist som forkynnar. No er han formann i misjonsorganisasjonen Sarepta som arbeider i Spania. Kleppa har skrive fleire bøker og er også kjend for sine mange og grundige avisinnlegg om fleire aktuelle tema.

Håkon Helgøy Besøker Ulsteinvik Bedehus 3-5 mars

.Komande helg får Ulsteinvik bedehus besøk av Håkon Helgøy. Fruktbonden frå Helgøy i Ryfylke er mykje brukt som forkynnar, og han har hatt fleire tillitsverv i kristent misjonsarbeid gjennom fleire år. Denne gongen vil han tale over temaet: Vi vil gjerne sjå Jesus.

På fredagskvelden vil også Margot og Harry Andersen synge. Laurdag vil Gro Hofseide synge. Etter deltaking på ein evangelisk aksjon i Vardø er ho tilbake på Sunnmøre .Denne kvelden blir det også servering. 5.mars blir det søndag 11. Denne formiddagen blir det søndagskule i peisestova under talen, nattverd og servering til slutt. Vi ønsker alle vel møtt til samlingane i Ulsteinvik bedehus.

3.mars Fredag kl.19.30: Håkon Helgøy talar. Song av Margot og Harry Andersen.

4.mars Laurdag kl.18.00: Håkon Helgøy talar. Song av Gro Hofseth. Servering.

5.mars Søndag kl.11.00: Håkon Helgøy talar. Servering. Søndagskule. Nattverd.

Velkommen

Nattverdmøte

Nattverdmøtet på måndag 20.februar blir flytta til  kl.11.00 på
formiddagen, ikkje på kvelden.

Måndag 20.februar 11.00(ikke kl.19.30) Nattverdmøte

velkomne

Årsmøte Ulstein Indremisjon

Nå på Laurdag den 11.februar kl.18.00 er det årsmøte i Ulsteinvik Indremisjon. Andakt ved Odd Asbjørn Nybø. Servering.

Vil du gi gave til Ulsteinvik Indremisjon?

Sjekk linken under:

Fast givarteneste