Kategoriarkiv: Ukategorisert

søndag 11

Vi ønsker velkommen til det første søndag 11 i Ulsteinvik bedehus denne hausten, komande søndag 17.september. Denne søndagen får vi besøk av to songevangelistar frå Samemisjonen. Laila og Tor Magne Haraldseid vil tale og synge til oss. Dei vil også informere oss om arbeidet i Nord – Norge og i Russland. Denne formiddagen blir det også søndagskule, nattverd og servering.

Formiddastreff

Velkommen til det første formiddagstreffet i Ulsteinvik bedehus ihaust, onsdag 6.september kl.11.00.

Denne formiddagen får vi besøk av Hilde Giske Lukkedal. Ho hartidlegare vore styrar på Brusdalsheimen, men er no tilsett i barne – ogungdomsarbeidet i IMF- Sunnmøre.

Det blir utlodding av mange fine gevinstar. Mat og kaffe blir det ogsådenne onsdagen.

Ta gjerne med nye folk til bedehuset!

JUBILEUMSFEST I ULSTEINVIK BEDEHUS

Ulsteinvik bedehus inviterer til jubileumsfest i Ulsteinvik bedehus,søndag 27.august kl.17.00. Ulsteinvik Indremisjon vart skipa i 1883, ogforsamlinga feirar i år 140-års-jubileum.På festen komande søndag vil generalsekretæren i Indremisjonsforbundetdelta.Runar Landro vart ny generalsekretær i vår, og han har tidlegarevore pastor i Sandnes Indremisjon.Det er danna eit jubileumsmusikklag avsongarar som tidlegare har vore med i Ulstein musikklag. Det blir eithistorisk attersyn på festen. God servering med smørbrød og kaker kan viogså gle oss til på festen.

Vi ønsker alle velkomne til Ulsteinvikbedehus på søndag.

Møte med Ole Andreas Meling

Denne helga får Ulsteinvik bedehus besøk av Ole Andreas Meling. Han er
dagleg leiar i Misjon Sarepta. Ole Andreas Meling er frå Rogaland. Han
har tidlegare vore rektor på ein kristen friskule, men reiser no som
forkynnar. I tillegg til å tale, syng han og spelar både piano og fiolin.

Denne hausten blir nye medarbeidarar ønska velkomne i Misjon Sarepta. I
Spania startar eit svensk ektepar som misjonærar, og ein ung ny
forkynnar skal reise i Norden.

Det blir samling i bedehuset laurdag kl.18.00. På laurdagskvelden blir
det også servering. Søndag blir det møte kl.11.00. Vel møtt til
samlingane i Ulsteinvik bedehus.

ULSTEINVIK BEDEHUS – SOMMARKVELDAR

Det er ferietid, men på bedehuset vil det vere møte gjennom heile sommaren. Kvar onsdag kveld vil det vere møte, vekselvis bibel og bønn og vanleg kveldsmøte.
Vi starter komande onsdag med besøk av Joakim Solbakken.
Han er etter kvart godt kjend i området. Ein ungdom med stort engasjement og ein sterk brann for at menneske skal få møte Jesus. Vi anbefaler han på det varmaste. Joakim er frå Molde, men har dei siste åra vore lagsarbeidar i Møre og Romsdal for Laget – NKSS. I denne perioden med Joakim som leiar har Laget verkeleg fått ein oppsving. Det er etablert nye kristne skulelag på fleire skular i fylket. Mange ungdommar har fått møte Jesus gjennom Joakim sitt vitnemål og han er svært sentral i ungdomsvekkelsen i Møre og Romsdal det siste året. Joakim er aktiv og reiser rundt både på ungdomsmøter og vanlege møter og gudstenester med bodskapen om Jesus. Frå hausten skal han over i ny stilling som frikyrkjepastor. Vi gler oss stort til å få besøk av denne flotte ungdommen på onsdag. Både unge og eldre er hjarteleg velkomne. Det vil også vere servering av pizza m.m. denne kvelden.
Annankvar onsdag vidare vil vi få besøk av Reidar Røyset Almedal, Jo Volle og Egil Straume.
Vi viser til annonse i avisa på fredag.
Onsdagane der det ikkje er oppsett talar vil vi samlast til bibel og bønn. Følg med på annonse, facebook og nettsida vår som vil vere oppdatert på møte vidare denne sommaren.
Du er hjarteleg velkomen til sommarkveldar på bedehuset.
Vi ønskjer alle ein velsigna god sommar med ferie og kvile.

Ulsteinvik Bedehus
SOL

Håkon Helgøy Besøker Ulsteinvik Bedehus 3-5 mars

.Komande helg får Ulsteinvik bedehus besøk av Håkon Helgøy. Fruktbonden frå Helgøy i Ryfylke er mykje brukt som forkynnar, og han har hatt fleire tillitsverv i kristent misjonsarbeid gjennom fleire år. Denne gongen vil han tale over temaet: Vi vil gjerne sjå Jesus.

På fredagskvelden vil også Margot og Harry Andersen synge. Laurdag vil Gro Hofseide synge. Etter deltaking på ein evangelisk aksjon i Vardø er ho tilbake på Sunnmøre .Denne kvelden blir det også servering. 5.mars blir det søndag 11. Denne formiddagen blir det søndagskule i peisestova under talen, nattverd og servering til slutt. Vi ønsker alle vel møtt til samlingane i Ulsteinvik bedehus.

3.mars Fredag kl.19.30: Håkon Helgøy talar. Song av Margot og Harry Andersen.

4.mars Laurdag kl.18.00: Håkon Helgøy talar. Song av Gro Hofseth. Servering.

5.mars Søndag kl.11.00: Håkon Helgøy talar. Servering. Søndagskule. Nattverd.

Velkommen