Misjonsmøte søndag 3.2 ved Ole Os

              

Ole Audun Os er godt kjend av mange i vårt distrikt etter å hatt arbeidsplassen sin mellom unge og eldre Jesus-vener heile sitt vaksne liv. Han har vore vaksenleiar i kor i mykje meir enn 30 år, og held endå på !

Ole formidlar Guds ord på ein konkret måte og vi gler oss til å få eit nytt besøk av han.

Misjonssambandet har arbeid mange stader og i februar høyrer vi nytt frå Etiopia.                        Pr i dag er det 4 utsendingar i Etiopia som har tilknyting til region Nordvest. På møtet får vi aktuelle glimt frå arbeidet der.

Vi avsluttar samlinga med enkel servering.

Alle vel møtt !