Søndag 11 ved Jan Magnus Dybvik

ElfenbeinskystFlagg

 

Komande søndag blir Jan Magnus Dybvik med som talar på søndagsmøtet. Han har arbeidd mange år i Vestafrika, både i Elfenbeinskysten og i Mali. No bur han i Norge, og reiser som fritidsforkynnar for NLM. Han har mange erfaringar å dele med oss.

Samlinga har som vanleg møte for barna i peisestova, og avslutning med felles kaffibord.

Alle vel møtt !