Møter ved Kristen Muslimmisjon på Ulsteinvik bedehus

KMM Jubileumslogo 75 år

Kristen muslimmisjon sine møte på bedehuset blir ved kretsstyreleiar Reidar Fiske både i august, oktober og november.  I september får vi besøk av misjonær Hillebrand Dijkstra.  Han er misjonær i Senegal der han i samarbeid med Wiclyff har dreve bibelomsetjing til Saafi-saafi språket.  På novembermøtet vil vi trekke kretslotteriet og lage til ei lita lokal utlodning i tillegg til det.  Gjennom å legge opp til eit møte i månaden for Kristen Muslimmisjon håpar vi at fleire kan bli kjende med dette arbeidet og tende for å vere med å bringe evangeliet til muslimane.  For oversikt over andre møte for organisasjonen i nærområdet, kan ein gå inn på nettsida www.kmmisjon.no/moter .

  Sajinipara misjonsstasjon

Velkomne til møta på Ulsteinvik bedehus!