Småe endringer tysdagar og Onsdagar

Grunna nokre kolllisjonar med andre arrangement må vi flytte

ungdomsgruppa frå onsdagar til tysdagar. Dette fører også til at

samling om bibel og bønn må flyttast frå tysdagar til onsdagar.

Endringar lagt inn i møteoversikten