Møte med Edvard Foss

Vi inviterer til møte i Ulsteinvik bedehus, torsdag 18.august – fredag
19.august, begge kveldar kl.19.30.

Desse dagane får vi besøk av Edvard Foss frå Lyngdal på Sørlandet. Han
har i fleire år reist som forkynnar. Han er også lærar på bibelskulen på
Bildøy. Denne gongen har han vald tekstar frå Efesarbrevet 1. Temaet er:
Å, kor rik eg er!

Hareid musikklag og Iver Olaf Grimstad vil synge på møta.

Det vil bli høve til å gi ei gåve til Indremisjonsforbundet sitt arbeid
i Finnmark.