FORMIDDAGSTREFF/JULEFEST i ULSTEINVIK BEDEHUS

Ulsteinvik Indremisjon har kvar månad eit formiddagstreff. Det første formiddagstreffet i 2024 er onsdag 3.januar. Tidlegare år har dette også vore ein julefest med godt frammøte. Igjen inviterer vi til julefest i bedehuset.Denne gongen får vi besøk av Kari Laila og Ove Aksnes. Dei bur i Dalsfjorden, men er ofte nytta som talarar og songarar på heile Sunnmøre. Ove er utdanna lærar, men har etter han vart ferdig i skulen vore mykje nytta som vikarprest. Kari Laila er helsefagarbeidar, og ho er kjend for si vakre og særprega altstemme. Lindis Eliassen vil lese dikt til oss.Som vanleg på formiddagstreffet blir det god matservering og utlodding av fine gevinstar. Gang rundt juletreet høyrer også med på julefesten.Vel møtt alle til ei fin avslutting av julehøgtida i Ulsteinvik bedehus!