Bli med til Indonesia!

Søndag 19.oktober kan du bli med på ei kort « reise til Indonesia « frå bedehuset i Ulsteinvik. Indonesia er landet der det bur flest muslimar enn nokon annan stad i verda. På mange måtar representerer Indonesia dei store utfordringane i misjonsoppdraget. Over 200 millionar av landet sine 240 millionar innbyggarar er muslimar. Og befolkninga er spreidd over tusenvis av øyar, der mange folkegrupper vert rekna som dei minst « nådde» når det gjeld kunnskap og kjennskap til Guds ord. Berre på øys Sumatra, der NLM har hovudbasa si, rekanr ein med at det er 49 unådde folkegrupper. Det er også utbreidd fattigdom i mange områder. Midt i dette er det like vel lys og håp, og litt av dette får vi vite litt meir om i møtet J. Det nyttar å drive misjon, og DU og EG kan få vere med !

 soendagsskolebarn-fra-sumatra_lightbox

På møtet vert det tale i storsalen ved Oscar Nordbø. Barnemøtet i peisestova blir ved Marita Ulstein Stang. Og som vanleg har vi felles matstund i lag alle etter møtet.

Kom du også då vel og inviter gjerne nokon med deg !