Vestborgrussen på Ulsteinvik bedehus 17-18.januar.

Vestborgruss_2015

Denne veka er avgangselevar ved Vestborg vidaregåande skule på turne i fylket og i Nordfjord. Turneen vert arrangert i godt samarbeid med regionkontoret for NLM. På vegne av Vestborg-russen er russepresident Peter Hesthaug ( midt i bildet) hovudkoordinator. Han fortel om høge forventningar til veka.

« Dei som har vore russ tidlegare har kome oppglødd attende etter turneen, og no er det endeleg vår tur. Vi har gledd oss til dette lenge», seier han.

-Kva er konseptet ? « Vestborg-russen har blitt delt inn i grupper som skal reise rundt for å halde møter i ulike bygder. Kvar gruppe har med seg ein talar. På møta skal russen ta del med møteleiing, opning og informasjon om Vestborg. Nokre av gruppene vil også bidra med song og musikk. Dessutan skal vi samle inn pengar til russeprosjektet vårt i Japan. »

-Kva forventingar har dokke ? « Det skal bli kjekt å bli kjend med personar som ein ikkje kjenner frå før, men eg trur det også skal bli kjekt å bli endå betre kjend med dei som ein er på gruppe saman med. »

Gruppa som kjem til Ulsteinvik har med seg Mangor Harestad som talar. Russen har kveldsmøte på Ulsteinvik bedehus 17.1 og tek del på « Søndag 11» den 18.1. Søndagsmøtet blir som vanleg med eige barnemøte under talen og avslutta med enkel mat og kaffi.

Ver med og støtt misjonsprosjektet og kom på møta du også !.

Arr: Vestborg vg. skulel og NLM.