Søndag 11 med små glimt frå Nord- Afrika

Afrika

Søndag 2.oktober blir Lars Kjetil Emblem med som talar på møtet, medan det i peisestova vert samling for barna. Denne søndagen byr vi også inn til nattverd.

Misjonsvinduet denne søndagen er korte glimt bak stengde dører i Nord- Afrika. Nyåret 2016 reiste 2 familier til området, og dei vonar snart å få følgje av 2 til. Dei skal arbeide som kristent fagpersonell i området. Nord-Afrika består av Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, av og til også Libya og Mauritania.

Alle vel møtt !

Arr: Ulsteinvik UI og NLM