Søndag 11, 3.juni, avlyst pga sjukdom

Talar som skulle vore på samlinga 3.juni har blitt sjukmeldt.  Så vart det avtalt at ein annan person skulle kome, men også denne har blitt sjuk.

Samlinga blir difor avlyst.