MØTET FOR KRISTEN MUSLIMMISJON 04.03. KL 1900 MÅ DESSVERRE AVLYSAST.

Annonsert talar har meldt forfall av helsemessige grunnar, og det har ikkje lukkast å få ny talar som kan steppe inn på kort varsel.
Ønskjer du å delta på møte for Kristen Muslimmisjon, tilrår vi å ta turen til Leine bedehus. Peder Almedal talar der søndag kveld på møte som startar kl 1930.