Mongoliakveld ved Mette Goa Hugdal

   Mette_Hjalmar     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fredag 14.mars kl 19.30 vert det misjonskveld med fokus på Mongolia. Misjonssambandet har hatt arbeidet i dette landet frå 1994. Mette og Hjalmar Hugdal med familie var mellom dei fyrste utsendingane frå NLM.

Mongolia reiv seg laus frå det russiske kommunistregimet og vart ein sjølvstendig nasjon i 1992. Alt 2 år etter fekk NLM høve til å starte med bistandsprosjekt innan landbruk og helse.Internatjenter_BoyantSoumnomads-day-4

Mette Goa Hugdal er utdanna sjukepleiar og diakon og er no busett med familien sin på Ler i Trøndelag. Dei har arbeidd mange år i Mongolia og kom sist attende til Norge sommaren 2013.

Denne veka har Mette møter i regionen, og skal vere med på kvinnesamling på Rjånes laurdag 15.mars. På bedehuset vil ho dele frå Guds ord og gi oss nokre glimt frå Mongolia, frå land og folk og frå arbeidet NLM har vore og framleis er engasjert i. M.a er arbeid knytt til helse framleis viktig del av arbeidet. NLM er også engasjert i barns rettar. Mange barn frå nomadefamiliar bur på internat på tettstadane. NLM støttar også kristent forsamlingsarbeid.

Mette har ei eiga evne til å formidle og engasjere. Vel møtt til ein spennande misjonskveld på bedehuset og inviter gjerne nokon med deg.

Arr: Ulsteinvik Misjonslag NLM
Foto: Mette Goa Hugdal, Gunn Anderson