Med Gud i medgang og motgang.Søndagsmøte ved Solveig Bartun Rob

SolveigBartunRob_FotoHallgeirVaagenes_VG     Hus på påler. Foto: NLM/ Kristoffer Krohn Sævre/ NLM.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG                                 Hus på påler. Foto: Kristoffer Krohn Sævre, NLM                 

 

Første helga i mars blir Solveig Bartun Rob med på møter i distriktet vårt. Laurdag er ho på damedag på Rjånes ungddomssenter, og søndag er ho talar på » Søndag 11″ på bedehuset.

Solveig har arbeidd i NLM i 23 år som barne og ungdomsarbeidar og også vore tilknytt Salem nærmiljøsenter. Gjennom fleire år har ho slite med psykisk sjukdom, angst og depresjon. No brukar ho erfaringane sine frå sjukdomsperiodar til å hjelpe andre og gi håp.

Solveig har utdanning i kommunikasjon og livssyn frå Gimlekollen mediehøgskule, er skribent og held føredrag omkring i landet. Ho er tilsett i Helse Bergen ved Kronstad DPS som erfaringskonsulent. Vi gler oss til å høyre Solveig !

Misjonsland i mars er Indonesia, og det blir korte glimt derifrå. For barna er det eige møte i peisestova, og samlinga vert avslutta som vanleg med enkel servering.

Vel møtt alle !