Kristen Muslimmisjon våren 2017

Kristen Muslimmisjon har planlagt to møte til på bedehuset våren 2017.

Møta er 20. april og 1. juni.

Egil Sæther

Det er Håkon Frøystad og Egil Sæther som har lova å kome på begge desse møta.  Egil Sæther var tidlegare kretssekretær i Møre og Romsdal.  Kristen Muslimmisjon er danna som følgje av eit kall Otto Torvik frå vårt fylke hadde tidleg på 1900-talet for å nå muhammedanarane med evangeliet.  Det er dette arbeidet vi også får stå i fortsatt i India, Indonesia, Israel, Senegal og Norge.  Håkon og Egil syng også i lag.  Hjerteleg velkomen til kvar og ein.

Oversikt over alle møte for Kristen Muslimmisjon finn de på www.kmmisjon.no/moter .