Familiesamling søndag 30.april kl.11

«Søndag 11» på Ulsteinvik bedehus førstkomane søndag, får mykje fint besøk. Barnekoret «Spirit» vil kome og glede alle som kjem, med fin og inspirerande sang og musikk. Vi gler oss til å høyre dei.

Childrens-Choir

Sunnmøre Indremisjon si ungdomsavdeling,- Imf-ung, har mange unge og dyktige tilsette. Ei av dei «nyaste» på kontoret heiter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Ho vil vere med på søndag og forkynneGuds Ord til oss. Ho vil også orientere og fortelje om leirarbeidog barne- og ungdomsarbeid.

Elles er det planlagt alle dei faste innslaga med, alt som høyrer med på ei «Søndag11-samling». Det blir servering av kaffi/saft og kaker og frukt. Det blir forbønn og «bønnekrukka» og det blir samla inn kollekt til Sunnmøre Indremisjon.

Vel møtt! Arrangør: Ulstein Indremisjon/NLM