Misjonskveld ved Jan Magnus Dybvik 13.10

Møtet søndag 13.10 kl 19.30 blir ved Jan Magnus Dybvik. Han og kona har nyleg kome heim frå nytt opphald i Vest-Afrika og han har mykje å fortelje derifrå, både av gleder og utfordringar. Dybvik har arbeidd i lengre periodar over mange år i området. Der har, som fleire stader i Afrika, vore mykje uro siste åra, og utsendingar og nasjonale medarbeidarar har endra arbeidsmåtar og møteplassar meir enn ein gong.

Denne vinteren reiser Dybvik som forkynnar i region Nordvest NLM og ynskjer å formidle Guds ord og kall til teneste og misjon.

Alle vel møtt !