Onsdagsmøtene

Vi starter opp igjen. Se info om datoer på forsiden. 🙂

Onsdagsmøtene er ei samling der ein les frå bibelen ilag, ber og deler tankar med kvarandre. Dersom du i di daglege bibellesing har opplevd noko som har treft deg på ein spesiell måte, og du føler lyst til å dele dette med nokon, kan du få dele dette her. Vi deler også bøneemner med kvarandre, og ber i felleskap over ting vi har på hjartet. Det kan vere at livet er slik at ein ikkje vil dele bøneemnet med andre, men berre løfte det fram for Gud i felleskap.

Nokre samlingar vil også vere med nattverd, dette vil bli annonsert.

Paulus’ brev til filipparane 4,6
Ver ikkje urolege for noko! Men legg alt de har på hjartet, fram for Gud i bøn og påkalling med takkseiing.

Onsdagsmøtene sommer 2020


Juli

1 juli kl.19.30 Samling om bibel og bønn

8 juli kl.19.30 Bibelsamling. Tema: Rettferdiggjort i Kristus. Tale av Ingbjørn Vingen

15 juli kl. 19.30 Samling om bibel og bønn

22 juli kl. 19.30 Bibelsamling. Tema:kallet Tale av Egil Straume

29 juli kl. 19.30 Samling bønn og bibel

5 august kl. 19.30: Bibelsamling. Tema: Skrifta sin autorietet
Tale av Per Sævik

12 august kl.19.30. Samling om bibel og bønn