Onsdagsmøtene

Møtene er foreløpig avlyst

Onsdagsmøtene er ei samling der ein les frå bibelen ilag, ber og deler tankar med kvarandre. Dersom du i di daglege bibellesing har opplevd noko som har treft deg på ein spesiell måte, og du føler lyst til å dele dette med nokon, kan du få dele dette her. Vi deler også bøneemner med kvarandre, og ber i felleskap over ting vi har på hjartet. Det kan vere at livet er slik at ein ikkje vil dele bøneemnet med andre, men berre løfte det fram for Gud i felleskap.

Nokre samlingar vil også vere med nattverd, dette vil bli annonsert.

Paulus’ brev til filipparane 4,6
Ver ikkje urolege for noko! Men legg alt de har på hjartet, fram for Gud i bøn og påkalling med takkseiing.

Onsdagsmøtene vår 2020

8.januar kl.19.30: Onsdagsmøte.
22.januar kl.19.30: Onsdagsmøte
5.februar kl.19.30: Nattverdmøte.
19.februar kl.19.30: Onsdagsmøte.
4.mars kl.19.30: Onsdagsmøte.
18.mars kl.19.30: Onsdagsmøte
1.april kl.19.30: Nattverdmøte.
6.mai kl.19.30: Onsdagsmøte.
20.mai kl.19.30: Onsdagsmøte
3.juni kl.19.30: Onsdagsmøte.
17.juni kl.19.30: Onsdagsmøte.