Forfatterarkiv: Evelyn H Larsen

Søndag 11 med nytt frå Aust Afrika

Foto: Eivind J Lindtjørn/ NLM

Søndag 23.september er det Steinar Dimmen som er talar på søndagsmøtet vårt. Det blir også søndagskule.

På møtet får vi høyre litt frå arbeidet i Aust Afrika der NLM samarbeider med dei evangelisk lutherske kyrkjene i Kenya og Tanzania, samt at dei driv organisasjonen Scripture  Mission.

NLM starta arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. NLM sine misjonærer har oppgåver knytta til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir då del av kyrkja sitt ordinære arbeid og vert rekna på lik linje med nasjonale medarbeidarane.

Vel møtt alle !

Fyrste Søndag 11 etter sommarferien

Då ynskjer vi alle velkomne til bedehuset søndag 26.8.

Per Ekelund blir med som talar. Han er pensjonist og reiser som fritidsforkynnar for NLM. Han har vore her fleire gongar før, og har mykje å dele frå Guds ord. Det blir også korte glimt frå arbeidet i Norge og det blir invitert til nattverd denne dagen.

Barnemøtet er ved Eli Beathe og Håvard. Vel møtt og inviter gjerne nokon med deg !

Søndag 11 ved Oscar Nordbø 11.mars

Kvinne sikter mel. Foto. NLM/ Marius Bergesen

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 11.mars er det Oscar Nordbø som talar på søndagsmøtet. Det er ikkje eige barnemøte denne dagen, så vi legg opp samlinga i storsalen for alle.

Vi får også høyre litt frå Indonesia, der NLM har eit variert arbeid. Mykje er retta mot barn; å forbetre oppveksvilkår og utdanning, opprette gode barneklubbar og lære opp nasjonale medarbeidarar i skule, søndagsskular og nærmiljø. Vi får høyre meir på møtet.

Samlinga vert avslutta med enkel servering.

 

Søndag 11 med glimt frå Etiopia

       

Søndag 21.januar byrjar dei faste søndagsmøta opp igjen på bedehuset.  Talar på dette møtet er Jon Ove Holen, regionleiar i NLM Nordvest. Misjonsvindu blir opna mot Etiopia, eit av dei mange område NM har misjonsarbeid i.

Eli Beate og Håvard Ringstad har ansvar for barnemøtet. Samlinga vert som vanleg avslutta med enkel servering i storsalen.

Alle vel møtt !

Vestborgrussen 2018 kjem tysdag 16.januar

 Foto Vestborg: Markus Engås og Flora Miro, Prosjektleiarar for russen 2018

Frå søndag 14.1- søndag 21.januar er avgangselevar ved Vestborg vidaregåande skule på turne i fylket og i Nordfjord. Turneen vert arrangert i godt samarbeid med regionkontoret for NLM.

2 av russen ( Markus og Flora) var i Indonesia i november for å bli betre kjend med land, kultur og dei ulike arbeidsoppgåvene NLM har i landet. No vil russen vere med å samle inn pengar til noko av dette. Kvar gruppe har med seg ein talar og vil besøkje skular, bedehus og forsamlingar. På møta tek russen del med møteleiing, opning og informasjon om Vestborg og prosjekta i Indonesia.

Mangor Harestad er med som talar i den gruppa som kjem til Ulsteinvik bedehus. Han har vore her før og vi gler oss til besøk- både av Mangor og av russen.

Arr: Vestborg vg skule og NLM Nordvest.

Kva trur eg eigentleg på ? Bibelkveldar om trusartiklane

» Levande tru- Bibelen i livet» er eit opplegg med Bibelundervising i NLM Region Nordvest. Det vert undervist i ulike tema frå bøker/ brev i Bibelen, truslære, etikk etc.

Kvart tema går over nokre kveldar, kvar på omlag 1,5 time. Samlinga har ei enkel ramme, der tida vert nytta på undervising/ samtale, gjerne i samspel mellom forkynnar og forsamlinga.

Lars Kjetil Emblem vil ta utgangspunkt i temaet: » Kva trur eg eigentleg på ? Frå dei tre trusartiklane. Møta er tysdag 28.11, onsdag 29.11 og torsdag 30.11. Alle kveldar kl 19.30.

Det blir litt enkel servering ved borda, og misjonsgåve på kvar samling.

Vel møtt !

Søndag 11 ved Per Ove Aarseth

Per Ove Aarseth frå Volda er talar på møtet søndag 26.11. Han er for dei fleste kjend som journalist i NLM sitt blad » Utsyn» og gjennom fleire bøker han har vore forfattar eller medforfattar til. Han reiser også som forkynnar på landsplan i organisasjonen.

På møtet får vi korte glimt frå arbeidet i Vest-Afrika. For barna er det barnemøte i peisestova.

Vel møtt alle !